วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ปกครองชั้นอนุบาล

ผอ.สมศักดิ์ ผลากิจกล่าวเปิดพิธี
ท่านรองสุเมธ ศรีศักดิ์
คุณแม่น้องแป้งแนะนำการเลี้ยงดูลูก
ผู้ปกครองนักเรียนจ๊า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว..............
ภูเขาสดใส................. ดิฉันวาด.......สวยไหมค่ะ
ฐาน ศิลปะ ภาษา และการสื่อสาร
ฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สานปลาตะเพียน
ฐาน ออกกำลังกาย
ฐาน หนังสือนิทานอย่าง่าย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นเยอะน้าค้า