วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อ
หนังสือป๊อปอั๊พ 1-10
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ปกครองชั้นอนุบาล

ผอ.สมศักดิ์ ผลากิจกล่าวเปิดพิธี
ท่านรองสุเมธ ศรีศักดิ์
คุณแม่น้องแป้งแนะนำการเลี้ยงดูลูก
ผู้ปกครองนักเรียนจ๊า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว..............
ภูเขาสดใส................. ดิฉันวาด.......สวยไหมค่ะ
ฐาน ศิลปะ ภาษา และการสื่อสาร
ฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สานปลาตะเพียน
ฐาน ออกกำลังกาย
ฐาน หนังสือนิทานอย่าง่าย
อบรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่คู่สังสมไทย จ.พังงากิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

หนูๆสนุกที่สุดจ๊าๆๆๆๆประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนทักษะผู้ดูแลเด็ก
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ภาพน่ารัก น่ารักจ๊า

น้องรุจน์ยิ้มสุดชีวิตเลยครับ

คุณครูป้านกกับผมครับ
คุณครูป้านกกับป่าป๋าผมเอง เอ๊ะ...หมี่หมี๊อยู่ไหน?

ผมหล่อไหมครับ